top of page

Devir, Satış, İhraç ve Kiralama İşlemleri

Yatırım teşvik belgesi devir, satış ihraç ve kiralama işlemleri

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Devir İşlemleri

Yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizat, belgenin tamamlama vizesinin yapılması kaydı ile alındığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile satılamamaktadır. Bu süre içerisinde yapılacak satış veya kiralama işlemleri için bakanlıktan izin alınmalıdır. 

Devir işlemi, yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş ve 5 yılını doldurmamış bir makinenin yine yatırım teşvik belgesi sahibi başka bir firmaya KDV uygulanmadan satış işlemidir. Söz konusu işlemi yapabilmek için alıcı firma ve satıcı firma Bakanlığa başvurur. 

Başvurunun incelenmesi esnasında satış yapılan belge kapsamında yatırım bütünlüğünün bozulmama şartı aranır. Örneğin satılan makine belge kapsamındaki yatırımın gerçekleşmemesine neden oluyorsa bu devire izin verilmeyecektir. Bir diğer opsiyon da yatırımın tamamının devir edilmesidir. Bu kapsamda teşvik belgeli başka bir yatırımcıya tüm makineler devir edilebilir. Ayrıca, eğer yatırım bütünüyle devir edilebiliyorsa teşvik belgesinin tamamı da diğer yatırımcıya devir edilerek teşvik belgesinden alıcı firma yaralanabilir. 

Devir işlemlerinin alanında uzman bir personel ile yapılması gerekmektedir. Uygun şekilde yapılmayan müracaatlar Bakanlık tarafından reddedilmektedir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Satış İşlemleri

Yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın 5 yıl süresince satışının yasak olduğu önceki maddede belirtilmişti. Bu 5 yıl süresi içerisinde makinenin satışının gerekeceği bazı durumlar oluşabilir. Örnek vermek gerekirse, makine yatırım için uygun çıkmayabilir, fazladan alınmış olabilir veya farklı bir modelle değiştirilmesi gerekebilir.

 

Buna benzer durumlarda yatırımcı makinesini satmak için Bakanlıktan izin için başvuru yapabilir. Satış izni başvurusu yapılırken satış işlemi için gerekçenin açık ve detaylıca açıklanması gerekmektedir. Satış izni sonrasında yatırımın nasıl tamamlanacağı ve söz konusu satışın yatırımın bütünlüğünü bozmayacağına ilişkin bilgi ve belge sunulmalıdır. Yapılan başvurudan sonra Bakanlık uzmanları gerekli incelemeyi yaparak uygun görüldüğü takdirde satış izni verebilirler.

 

Satış izni işlemlerinin alanında uzman bir personel ile yapılması gerekmektedir. Uygun şekilde yapılmayan müracaatlar Bakanlık tarafından reddedilmektedir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İhraç İşlemleri

Yatırım teşvik belgesi ile temin edilen makine ve teçhizat 5 yılını doldurmadan satılamadığından yurt dışından getirilen ithal makineler, yatırım için uygun çıkmaması gibi durumlarda tekrar yurt dışına satıcı firmaya geri satılabilir, veya yurtdışında başka bir alıcıya temin edilen makinelerin satışı yapılabilir.

 

Bu işlemin gerçekleştirilmesi için söz konusu makine ve teçhizatın ihraç edilmesi için uygun bir sebebin bulunması ve yatırım bütünlüğünün bozulmayacak olması hususlarının Bakanlık başvurusunda detaylıca irdelenmesi gerekmektedir. Yapılan müracaatın Bakanlık tarafından incelenmesinin ardından söz konusu makine teçhizatın İhraç edilebilmesi için izin verilebilmektedir.

 

Devir ve satış işlemleri gibi ihraç işlemlerinde de bu konuda uzman kişilerle çalışılması gerekmektedir. Uygun yapılmayan başvuruların reddedilebileceği unutulmamalıdır. 

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kiralama İşlemleri

Yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatlar Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde başka firmalara kiralanabilmektedir. Kiralama işlemleri çok yaygın yapılan işlemler olmayıp genellikle yatırımın tamamının kiralanması olarak uygulanmaktadır. Bu uygulamada yapılan yatırım tamamıyla başka firmaya kiralanarak o firmanın işletmesinde işlem yapılmaktadır. Bu durumda kiracı firma kiralayan firma için üretim yapmaktadır. Bu tür uygulamalarda eğer sgk desteği gibi destekler belge kapsamında bulunuyor ise, bu desteklerden kiracı faydalanamamaktadır. Kiralayan ise işçi çalıştırmayacağı için faydalanamayacağından desteklerin kullanılamaması riski bulunmaktadır.

 

Bir diğer yol ise alınan kalıp gibi makine teçhizatların alt yüklenicilere kiralanması ile uygulanmaktadır. Bu durum genellikle otomotiv ve beyaz eşya üreticileri tarafından kullanılabilmektedir. Ancak çok yaygın değildir.

 

Kiralama işlemlerinin de titizlikle yapılması gerekmektedir. Bu konuda alanında uzman danışmanlarla çalışılması tavsiye edilir. 

bottom of page