top of page

Öncelikli Yatırımlar

Öncelikli Yatırımların Amacı Nedir?

Yatırım teşvik sisteminde öncelikli yatırımların amacı, ülkemizde ekonomik kalkınmayı sağlayabilecek, ülkemiz için önem arz eden, katma değerli, Ar-Ge potansiyeli yüksek yatırımları teşvik etmek ve istihdamı artırmak olarak özetlenebilir. Bu yatırımlar, yatırım teşvik sisteminde stratejik yatırımlardan sonra en yüksek destekleri alabilmektedir. 

Öncelikli Yatırımlara Hangi Destekler Verilir?

Ülkemizde gerçekleştirilecek öncelikli yatırımlar ilk 5 bölgede 5. bölgede sağlanan bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. 6. bölgede ise 6. bölgenin bölgesel desteklerinden faydalanabilmektedir. 

5. bölge destekleri kapsamında alınacak makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası, kurumlar vergisi indirimi, çalıştırılacak ilave personel için sigorta primi işveren hissesi desteği, kullanılacak yatırım kredileri için faiz desteği ve yatırım için belirli bir hazine arazisi tahsis edilmesi gibi destekler verilebilmektedir.

Hangi Yatırımlar Öncelikli Yatırımlar Kapsamına Girer?

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 17. Maddesinde Öncelikli Yatırım konuları belirlenmiştir. Söz konusu yatırımlar ilk 5 bölgede 5. bölge bölgesel desteklerinden 6. bölgede ise bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden faydalanabilmektedir.

 

Söz konusu yatırımlar aşağıda listelenmiştir; 

Demiryolu, Denizyolu veya Havayolu Yatırımları
Test Merkezi Yatırımları
Termal Turizm Yatırımları ve Özel Alanlarda Turizm Yatırımları
Savunma Sanayii Yatırımları
Madencilik Yatırımları
Eğitim Yatırımları
Ar-Ge Ürünleşme Yatırımları
Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları
Bazı Elektrik Üretimi Yatırımları
Enerji Verimliliğine Yönelik Yatırımlar
Doğal Gaz Yatırımları
Karbon Elyaf Yatırımları
İlaç, Tıbbi Cihaz, Elektronik , Hava Taşıtı Yatırımları
Maden Arama Yatırımları
Türbin ve Kanat İmalatı
Aluminyum Yatırımları
Lisanslı Depoculuk Yatırımları
Nükleer Santral Yatırımları
Bazı Laboratuvar Yatırımları
Otomasyonlu Seracılık Yatırımları
Çevre Yatırımları
Yaşlı/Engelli Bakım Merkezleri
Orta Yüksek Teknoloji Alanında Büyük Yatırımlar
İhtisas Serbest Bölgede Yazılım ve Bilişim Yatırımları
Elektrikli /Hidrojenli Taşıt İmalatı Yatırımları
Ar-Ge ve Çevre Yatırımları
Veri Merkezi Yatırımları
Sismik İzolatör ve Deprem Yalıtım Yatırımları
Dijital Dönüşüm Yatırımları
Yeşil Dönüşüm Yatırımları

bottom of page