top of page

Finansal Kiralama (Leasing) İşlemleri

Yatırım teşvik, finansal kiralama işlemleri

Finansal Kiralama (Leasing) Nedir?

Finansal kiralama (leasing), bir varlığın kullanım hakkını belirli bir süre için bir taraftan diğer tarafa devretmek suretiyle gerçekleştirilen bir finansman yöntemidir. Bu yöntemle, leasing şirketi, müşterisine belirli bir süre için bir varlığın kullanım hakkını verir ve belirlenen süre sonunda müşteri bu varlığı satın alabilir.

Finansal kiralama, özellikle işletmeler tarafından sıklıkla kullanılan bir finansman yöntemidir. İşletmeler, yatırım yapacakları varlıkları satın almaları yerine finansal kiralama yoluyla bu varlıkları kullanma imkanı bulurlar. Bu sayede, yatırım yapmak için gerekli sermayeyi daha az harcayarak, nakit akışını koruyabilirler.

Finansal kiralama, taşıt, makine, ekipman, yazılım, bina gibi birçok farklı varlık türü için kullanılabilir. Kiralama süresi, kiralamaya konu olan varlığın ömrüne ve kullanım amacına göre belirlenir. Kiralama süresi sonunda, müşteri varlığı satın almak istemezse, leasing şirketi varlığı geri alır veya müşteriyle yeni bir anlaşma yapabilir. Ancak teşvik belgesine konu finansal kiralama işlemlerinde makine teçhizat geri alınmaz, firmaya devredilir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Finansal Kiralama

Yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama işlemi yapmak mümkündür. Belge kapsamında temin edilebilecek makine ve teçhizatlar için finansal kiralama şirketi ile anlaşılıp, makinenin alımı vadeli şekilde yapılabilir. Bu sistemde alınan makine kredi alınmış gibi değerlendirilerek taksit taksit yatırımcı tarafından finansal kiralama şirketinden devir alınır.

 

Belge kapsamında makinenin faturası başta finansal kiralama şirketine kesilir, sonrasında ödemelerin bitmesi ile finansal kiralama şirketinden teşvik belgesi sahibi şirket makineyi devir alır. Böylece alınacak makine ve teçhizat için finansman kolaylığı sağlanmış olur.

 

Finansal kiralama işlemlerinde teminat makinenin kendisidir. Belge kapsamında makine finansal kiralama ile alınıp taksitleri ödenmez ise finansal kiralama şirketi makineyi yatırımcıdan geri alabilir. 

Mevzuat açısından finansal kiralama firması ve teşvik belgesi sahibi firma müteselsilen sorumlu bulunmaktadır.

bottom of page