top of page

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Yapılmaktadır.

Yatırıma teşvik belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ise, yatırım yapmak isteyen bir işletmenin, yatırımını yapacağı sektör, yatırım tutarı, yatırımın finansmanı, yatırımın nerede yapılacağı, yatırımın ne zaman tamamlanacağı, hangi makine ve teçhizatın alınacağı gibi konularda hazırladığı bir başvurudur. Bu başvuru, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek, yatırımcıya teşvik belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilir.

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ise, yatırım yapmak isteyen bir işletmenin, yatırımını yapacağı sektör, yatırım tutarı, yatırımın finansmanı, yatırımın nerede yapılacağı, yatırımın ne zaman tamamlanacağı, hangi makine ve teçhizatın alınacağı gibi konularda hazırladığı bir başvurudur. Bu başvuru, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek, yatırımcıya teşvik belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilir.

Bakanlık uzmanları tarafından incelenen dosya sonuçlandırılır. Belge veya bilgi eksikliği varsa bunlar ret yazısında talep edilir. Başvuruların kurum tarafından değerlendirilmesi sonrasında, yatırımın büyüklüğüne ve sektörüne göre farklı teşvikler sağlanabilir.

Sonuç olarak, yatırım yapacak işletmelerin yatırım teşvik belgesi başvuruları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurması ve belgelerin Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu E-TUYS sistemi üzerinden sanal ortamda yapılabilmektedir. Ancak başvuruyu yapmadan önce, nitelikli elektronik sertifikaya yani e-imzaya sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca başvuru yapan tüzel kişi veya şahsın almış olduğu kayıtlı elektronik posta adresi yani KEP Adresi temin edilmesi gerekmektedir. 

Başvuru için kullanılacak olan E-TUYS adlı online uygulamada işlem yapabilmek için öncelikle gerekli yetkilendirmenin yapılması gerekmektedir. 

Yetkilendirme işlemleri tamamlandıktan sonra, yetkilendirilmiş kişi tarafından sistem üzerinden hazırlanan  Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu, E-TUYS üzerinden elektronik imza ile gönderilmektedir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu E-TUYS Sisteminden Yapılmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu yapmak için öncelikle mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uyulması gerekmektedir. Başvuru öncesi mevzuatta belirtilen E-TUYS yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekmektedir. Bu yetkilendirme işleminden sonra belge başvuru aşamasına geçilebilmektedir. 

Başvuru aşamasında, yatırımın özelliklerine ve talep edilen destek unsurlarına göre farklı evraklar gerekmektedir. Bu nedenle yapılan yatırımın iyi analiz edilerek uzman kişilerin yönetiminde gerçekleşecek bir başvuru ile gerekli evrakların başvuru öncesinde hazırlanmış olması önemlidir. 

Başvuru sürecinde önceden basılı evraklar hazırlanıp, şirket yetkilisi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olarak başvuru dosyasına eklenmekteydi. Ancak günümüzde başvurular online olarak, E-TUYS adı verilen bir uygulama aracılığıyla elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu sayede başvuru süreci daha hızlı hale gelmiştir. 

bottom of page