top of page

Yatırım Teşvik Belgesi Revizyonu

Teşvik Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi Revize İşlemleri Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi temin edildikten sonra üzerinde birçok değişiklik yapılabilmektedir. Revize işlemleri de belgenin ana unsurlarında yapılan değişiklikler sonucu belgenin revize edilmesi için kullanılan bir tabirdir. Söz konusu revize işlemleri sonucunda belgede önemli değişiklikler yapılır. Örneğin süre uzatımı talebi yapıldığı zaman, belgenin süresi yatırım süresinin yarısı kadar uzatılabilmektedir. 

Yatırım teşvik belgesi revizyonu işlemlerinin en önemlileri aşağıda sıralanmıştır. Bu işlemler dışında birçok hususta belge yine revize edilmekte olup, bu tür başvurular münferit değerlendirilmektedir. 

Önemli Revize İşlemleri: 

  1. Süre Uzatımı

  2. Finansman Revizesi

  3. Destek Unsuru Revizesi

  4. Yatırım Yeri Değişikliği

  5. Diğer Revizeler

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı

Yatırım teşvik belgesi kapsamında özel bir durum olmadığı takdirde 3 yıllık yatırım süresi verilmektedir. Bu süre yatırımın tamamlanması için esastır. Ancak bazı durumlarda yatırımlar yarım kalabilmektedir. Böyle durumlarda yatırımcılara kolaylık olması için teşvik belgesi kapsamındaki süre bir kereliğine ilk verilen sürenin yarısı kadar yani 1,5 yıl uzatılabilmektedir. 

Süre uzatımı işlemi bir kereye mahsus olmak üzere yapılmaktadır. Bir firma bir defadan başka süre uzatımı alamamaktadır. Eğer süre uzatımı yapıldığı halde yatırım tamamlanmadıysa veya bir bütünlük sağlayacak kadar yatırım tamamlanamadıysa belge iptal edilebilmektedir. Böylece varsa alınan destekler cezası ve faizi ile birlikte geri ödenmektedir.

 

Böyle bir duruma düşülmemesi adına yatırım süresi iyi takip edilmeli, süre uzatımı gerekliyse alınmalıdır. Süre uzatımı ile de yatırım tamamlanamayacaksa, en az zararla belge yükümlülüklerini yerine getirmek için uzman danışmanlarla çalışılması gerekmektedir.  

Yatırım Teşvik Belgesi Finansman Revizesi

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırım tutarı; arazi arsa, bina inşaat, makine teçhizat ve diğer harcamalar olarak Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne sunulmaktadır. Belge değerlendirildikten sonra kurum uzmanlarının değerlendirmesi ile onaylanan tutarlar toplanır ve sabit yatırım tutarı oluşmaktadır.

Bu sabit yatırım tutarı yatırım boyunca güncellenebilmektedir. Özellikle kredi kullanımlarında sabit yatırım tutarı önem arz etmekte, ayrıca yatırımın finansmanının nasıl sağlanacağı belge üzerinde belirtildiğinden bazı durumlarda güncellenme ihtiyacı olabilmektedir. Finansman revizesi ile kredi tutarlarına etki edebilen finansman ve sabit yatırım tutarları düzenlenebilmektedir. Bu kapsamda Kurum uzmanları ilgili başvuruları inceleyerek uygun görüldüğü oranlarda değişikliği onaylamaktadır. 

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsuru Revizesi

Yatırım teşvik belgesinde yer alan destek unsurları, yatırımcının yatırım projesinde yapacağı değişikliklere göre revize edilebilir. Bu değişiklikler yatırım yeri, konusu ve sabit yatırım tutarı revizelerinden kaynaklanabilmektedir. Örneğin bir yatırımın yeri değiştirilerek daha fazla destek alınacak bir bölgede yapılması kararlaştırılabilir, bu kapsamda destekler revize edilebilir. 

Aynı şekilde yatırım konularında da değişiklikler etkilemektedir. Örneğin metal işleme yapan bir firma sadece sınai kalıp üretme kararı alır ve belgesini buna göre revize ettirir ise tüm bölgelerde 4. bölge bölgesel desteklerinden faydalanabilir duruma gelir ve belge üzerinde destek unsurlarının revize edilmesi gerekir. Ayrıca, bazı yatırımlar belirli tutarın üzerinde bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. Bu kapsamda da destek unsuru revizeleri yapılabilmektedir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Yeri Değişikliği

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu esnasında yatırım yerinin adresi verilmektedir. Yatırım döneminde yatırıma dair değişiklikler olabildiğinden bazı durumlarda yeni bir adreste yatırımı yapma kararı alınabilmektedir. Bu durumlarda yatırım yerinin yatırım teşvik belgesi revizyonu yapılarak değiştirilmesi gerekmektedir. 

Yatırım yeri revize işlemlerinin yapılması esnasında yeni yerin tapusu veya kira kontratı aranmaktadır. Ayrıca önceki yatırım yerinde bina inşaat harcamaları yapılmış ise bu tür harcamalar için kullanılan desteklerin bazı durumlarda geri ödenmesi gerekebilmektedir. Bir diğer benzer durum da yatırım yeri değiştirilirken yatırım yapılan ilin değişmesi durumunda yaşanabilmektedir. Örneğin 6. bölgede yapılan bir plastik ürünleri yatırımı en yüksek bölgesel desteklerden faydalanırken, 6. bölge dışında yapılacak şekilde revize edilirse sadece genel teşvikten faydalanabilmektedir. 

Bu sebeplerden ötürü yatırım yeri değişikliği kararından önce uzman bir danışman ile çalışarak desteklerde doğacak farklılıklar ve yapılmış yatırımlar gözden geçirilmelidir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Diğer Revizeler

Yatırım teşvik belgesi üzerinde yukarıda bahsedilen revizyonların dışında birçok alanda yatırım teşvik belgesi revizesi yapılabilmektedir. Bunlar; istihdam revizesi, kapasite revizesi, yatırım cinsi revizesi ve özel şart revizeleridir. 

İstihdam revizesinde öngörülen ilave istihdam değişiklikleri yapılmakta, kapasite revizesinde üretilecek ürün bilgileri ve miktarları değiştirilebilmektedir. Yatırım cinsi revizesi ise örneğin kapasite artışı olarak planlanmış bir yatırım sonradan ayrı bir yerde sıfırdan yapılacak şekilde planlanabilir ve komple yeni yatırım olarak yatırım cinsi değiştirilebilir. Son olarak özel şart revizesinde ise bazı yatırımlarda yatırım döneminde bazı işlemlerin yapılması Bakanlık tarafından şart koşulabilir. Bu revizelerin yapılması da özel şart revizesi işlemi ile mümkündür. 

bottom of page