top of page

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama vizesi

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Nedir?

Yatırıma teşvik

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi, belge kapsamında yapılan yatırımların tamamlanıp, yatırımcının yükümlülüklerini yerine getirdiğini beyan ederek belge kapsamında sorumluluklarının tamamlandığının tevsik edilmesidir. Tamamlama işlemi için öncelikle yatırımın tamamlanması gerekmektedir. Yatırım cinslerine göre tamamlama kriterleri farklı olabilmektedir. Örneğin komple yeni bir yatırım yapılıyorsa, asgari sabit yatırım tutarının sağlanmış olması ve üretime geçmiş bir tesisin oluşturulmuş olması önemlidir. Ancak tevsi, modernizasyon gibi yatırım cinslerinde ise asgari sabit yatırım tutarının tutturulması ile belge kapanabilmektedir. 

Yatırım kapsamında makine teçhizat alımı önem arz etmektedir. Üretim yatırımlarında sadece bina inşaat veya sadece diğer harcamalar ile belge kapanamamaktadır. Yatırım teşvik sisteminin ana yaklaşımı makine üzerine yapılan yatırımların desteklenmesidir. Bu kapsamda teşvik belgesi kapsamında çok az miktarda makine alınması veya hiç alınmaması durumlarında belge kapanamayabilir. 

Teşvik belgesi kapanış işlemleri için firmanın tamamlama vizesi başvurusu gerekmektedir. Başvuru yapılmaması durumunda tamamlama vizesi süreci otomatikman başlamaz, belgeniz süre sonunda iptal edilebilir. 

Kapanış başvurusundan sonra ise Bakanlık tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yatırım yerinde ekspertiz yapılır ve yatırımın uygun şekilde yapılıp yapılmadığı denetlenir. Evrak ve belge kontrolleri sonrası belge kapanış işlemleri tamamlanır. 

Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi başvurusu sonrasında ekspertiz yapıldıktan sonra Bakanlık uzmanları kapanış evraklarını hazırlamaktadır. Kapanış evraklarında bulunan eksikler yatırımcıya iletilir ve tamamlanması için süre verilir. Bu belgelerin tamamlanması ile gerekli ekspertiz raporu oluşturularak makam onayına sunulmaktadır. 

Makam onayı sonrasında yatırımcıya tamamlama vizesi işlemlerinin başarıyla sonuçlandırıldığına dair yazı iletilir. Bu işlem sonrasında yatırımcı varsa SGK desteklerini kullanabilmektedir.

 

Eğer kapatma işlemlerinde evrak eksiği varsa yatırımcıya süre verilerek bu evrakın tamamlanması beklenir. Eğer ekspertizde bir eksiklik tespit edildiyse, örneğin temin edilen bir makinenin yatırım yerinde olmaması gibi, bu durumda söz konusu sorunun giderilip tekrar ekspertiz yapılması için süre verilebilir. Verilen süreler sonunda gerekli işlemler yapılmamış ise belge veya ilgili kalem iptal edilir ve faydalandırılan destekler yatırımcıdan geri alınır. 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında tamamlama vizesi işlemleri uzman bir danışman ile yapılmalıdır. Bu kapsamda yapılan tüm harcamalar belge kapsamına uygun şekilde alınır ve sehven yapılacak hatalarla oluşabilecek cezalara veya destek kullanımını engelleyecek durumlar engellenmiş olur. 

Teknik teşvik olarak uzman personelimiz ile tamamlama vizesi işlemlerini hızlı ve etkin şekilde tamamlıyor, yatırımcılarımız için en karlı şekilde işlemleri sonuçlandırıyoruz. 

bottom of page