top of page

Yatırım Teşvik Belgesi Nereden Alınır?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın amblemi

Yatırım Teşvik Belgesi Hangi Kuruma Bağlıdır?

Yatırım Teşvik Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Bakanlık, yatırım teşvikleriyle ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi, yatırım teşvik belgelerinin verilmesi, yatırım teşvikleri ile ilgili iş ve işlemlerin takibi ve koordinasyonu gibi konuları yürütmektedir.

Yatırım teşvik belgesi almak isteyen kişi veya kurumlar, E-TUYS sistemi üzerinden başvurularını Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne iletmekte ve Genel Müdürlük tarafından başvurular değerlendirilmektedir. 

Bakanlık, yatırım teşvik belgesi verilmesi için gerekli olan kriterleri belirlemekte ve başvurusu bu mevzuata uygun görülen yatırımcılara yatırım teşvik belgesini düzenlemektedir.

Yatırım Teşvik Belgesini Kimler Alabilir?

Yatırım teşvik belgesi, yatırımcıların belirli koşulları sağlamaları durumunda, Türkiye’de yapacakları yatırımlarda devlet tarafından sağlanan teşvikleri almak için başvurabilecekleri bir belgedir.

 

Yatırım teşvik belgesi almak için genel olarak aşağıdaki koşulları sağlamak gerekmektedir:

-Yatırım yapacak olan kişi ya da kurumun yasal bir statüsü olması ve Türkiye’de faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir.

-Yatırımın belirli bir yatırım tutarının üzerinde olması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi için yatırım tutarı sınırı günümüzdeki mevzuat çerçevesinde 1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL, diğer bölgelerde 1,5 milyon TL’dir. 

-Yatırımın yerinin belirlenmesi gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında bölgesel olarak desteklenecek iller bölgeler bazında belirlenmektedir.

-Yatırımın konusunun belirlenmesi gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında teşvik edilip edilmeyen  sektörler de mevzuat kapsamında belirlenmektedir. 

-SGK borcunun bulunmaması veya yapılandırılmış olması gerekmektedir. 

Yatırım teşvik belgesi almak isteyen kişi ya da kurumların yukarıdaki koşulları sağlamaları durumunda belge alabilmek için E-TUYS üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Başvurular bölgeye, sektöre ve yatırım tutarına göre değerlendirilmekte ve uygun görülen yatırımcılara yatırım teşvik belgesi verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi E-TUYS Üzerinden Alınır

Yatırım teşvik belgesi başvuruları ve işlemleri, Elektronik Teşvik ve Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden yapılabilir. E-TUYS, yatırım teşvik belgesi başvuru ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına imkan veren bir sistemdir.

E-TUYS üzerinden yapılan yatırım teşvik belgesi başvurularında, başvuru sahibi bilgileri, yatırım projesi bilgileri, yatırımın gerçekleştirileceği bölge ve sektör bilgileri gibi gerekliliklerin tamamı elektronik ortamda doldurulur. Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuru sahibi sistem üzerinden belirtilen evrakları sisteme yükler. Başvurular E-TUYS üzerinden online olarak takip edilebilir.

Yatırım teşvik belgesi işlemleri için başvuru sahibinin E-TUYS üzerinde bir hesabının olması ve sistemdeki başvuru işlemlerinin takibi için sistemde kayıtlı olankişi tarafından e-devlet sistemi kullanarak sisteme giriş yapması gerekmektedir

Yatırım Teşvik Belgesi Belge Olarak Verilir Mi?

Yatırım teşvik belgesi bir belge olarak verilmemektedir. E-TUYS üzerinden görülebilmekte ve Yatırım teşvik belgesi sorgulama adresinden teyit edilebilmektedir.  

Başvuru sahibi, yatırım teşvik belgesi başvurusu sonucunda uygun görüldüğü takdirde, belgeyi alır.

Bu belge, yatırımcının yatırım projesi hakkında resmi bir belgeye sahip olmasını sağlar ve desteklerin kullanılması için sistem üzerinde tanımlanması gerekir. 

bottom of page