top of page

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı

Yatırım teşvik belgesi süre uzatımı

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcılara belirli bir bölgede veya sektörde yatırım yapmaları için sağlanan teşvikleri sağlayan bir belgedir. Bu belge, yatırımcılara vergi indirimleri, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, arazi tahsisi gibi teşvikler sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi özel bir durum olmadıkça belge konusu yatırım için 3 yıl olarak belirlenmektedir. Yatırımın tamamlanması ve faaliyete geçmesi gereken süre genellikle 3 yıldır.  Bu sürenin sonunda belgenin tamamlama vizesinin yapılması gerekir.

 

Ancak, yatırımcılar yatırım süresi dolmadan önce yatırımı tamamlayamaz ise Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatımı talep edebilirler. 

Yatırım Teşvik Belgesinin Ne Zaman Süresi Uzatılır?

Yatırım Teşvik Belgesi süresi uzatımı, yatırımcının belirlenen süre içinde yatırımını tamamlayamaması durumunda talep edilebilir. 

Yatırım Teşvik Belgesi süresi uzatımı talebinin kabul edilmesi için yatırımcının aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

  1. Yatırım için verilen sürenin sonuna yaklaşılmış olması,

  2. Yatırımın tamamlanmasının, belirtilen süre içinde tamamlanmasının mümkün olmaması,

  3. Yatırımcının yatırım planı ve listelerinde belirtilen hedeflere ulaşamaması,

  4. Daha önceden süre uzatımı yapılmamış olması. 

Yatırım Teşvik Belgesi süresi uzatımı talepleri, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından incelenerek uygun görülenler kabul edilir ve belge süresi uzatılır.

Yatırım Teşvik Belgesi Süresi Ne Kadar Uzatılabilir?

Yatırım Teşvik Belgesi süresi uzatımı için yapılan başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından incelenir ve uygun görülmesi durumunda belge süresi uzatılır.

Yatırım Teşvik Belgesi süresi uzatımı, yatırım için belge düzenlenirken öngörülen yatırım süresine göre değişebilir. Genellikle yatırımın tamamlanması için gerekli süreye 3 yıl olarak tanımlanmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi süresi uzatımı, en fazla %50 oranında yani ilk belirlenen sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Yatırım süresi bitmiş ve tamamlama vizesi için bazı harcamaların belge kapsamına alınması gerekirse, geriye yönelik süre uzatımı işlemi yine yapılabilmektedir. Böyle durumlarda önemli olan husus belgede daha önce süre uzatımı yapılmamış olması gerektiğidir.

 

Örneğin, bir yatırım projesi için verilen Yatırım Teşvik Belgesi süresi 3 yıl ise, yatırımcı belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayamazsa, talep ettiği süre uzatımı en fazla 1,5 yıl olabilir. Ancak, süre uzatımı talebi Kurum tarafından değerlendirilir ve süre uzatımı yapılıp yapılmayacağına karar verir.

Yatırım Teşvik Belgesi Süresi İkinci Defa Uzatılabilir Mi?

Yatırım Teşvik Belgesi süresi bir defa uzatılabilir. Eğer yatırımcı, ilk uzatma talebine rağmen yatırımını tamamlayamaz ise tekrar bir uzatma talebinde bulunamamaktadır. Süre uzatımı tüm yatırımlar için bir defa ile sınırlandırılmıştır. 

Bu durumda, yatırımcının yatırımının yarım kalması durumunda, teşvik belgesinin iptali gündeme gelebilir. Yatırım bütünlüğünün sağlanamaması durumunda ise teşvik belgesi iptal edilebilir. Böyle bir durum oluşmaması için alanında uzman danışmanlar ile çalışmak gerekmektedir. 

Teknik teşvik olarak yatırımcıların böyle durumlara düşmeden gerekli tedbirlerin alınması için yatırımcılarımıza uyarılarda bulunuyor ve gerçekleşen durumlarda ise en az zararla krizi atlatmasını sağlıyoruz. 

bottom of page