top of page

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi Ne İçin Alınır?

Yatırım teşvik belgesi, bir işletmenin yeni bir yatırım projesi başlatması veya mevcut bir yatırımını genişletmesi durumunda, devlet tarafından sağlanan teşviklerden yararlanabilmesi için alınan bir belgedir.

Bu belge, yatırımcılara vergi indirimleri, gümrük vergisi muafiyetleri, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi teşvikler sağlar.

Yatırım teşvik belgesi, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yerli veya yabancı tüm işletmeler tarafından alınabilir. Bu belge, yatırımcının ilgili bakanlık veya kuruma yatırım projesi hakkında bilgi vermesi ve projenin yatırım teşvikleri kapsamında değerlendirilmesi sonucunda verilir.

Yatırım teşvik belgesi, işletmelerin yatırım yapma kararını kolaylaştıran ve yatırımın geri dönüş süresini kısaltan önemli bir teşvik aracıdır.

Yatırım Teşvik Belgesini Kimler Alabilir?

Yatırım teşvik belgesi, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen tüm yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından alınabilir. Bu kapsamda, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, şirketler, kooperatifler, işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları yatırım teşvik belgesi alabilir.

Yatırım teşvik belgesi, yatırımcının yatırım yapacağı sektöre, yatırımın büyüklüğüne, yatırımın bölgeye olan etkisine ve yatırımın sağlayacağı istihdama göre verilir. Yatırım teşvik belgesi almak için yatırım yapılacak sektördeki mevzuat ve teknik standartlara uygun bir yatırım projesi hazırlamak ve ilgili bakanlık veya kuruma başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Yatırım teşvik belgesi ile yatırımcılara sağlanan teşvikler arasında, vergi indirimleri, gümrük vergisi muafiyetleri, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi birçok destek bulunmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yatırım teşvik belgesi başvurusu için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

-Yatırım projesinin hazırlanması: Yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulunmadan önce, yatırımın detaylı bir şekilde planlanması ve proje açıklamasının hazırlanması gerekmektedir. Yatırım projesinin ne kadarlık bir yatırım yapılacağı, hangi sektörde yatırım yapılacağı, hangi makine ve teçhizatın kullanılacağı, istihdam miktarı gibi konular bu raporda yer almalıdır.

-Başvuru dosyasının hazırlanması: Yatırım teşvik belgesi başvurusu için gerekli olan belgeler, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Başvuru dosyası, yatırım projesi şirket bilgileri, vergi levhası, SGK borcu yoktur belgesi gibi belgeleri içermelidir.

-Başvuru dosyasının ilgili bakanlığa veya kuruma teslim edilmesi: Başvuru dosyası, E-TUYS Elektronik Teşvik Uygulama Sistemi üzerinden Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne iletilmektedir.

-Değerlendirme süreci: Yatırım teşvik belgesi başvurusu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından incelenir ve yatırım projesinin teşvik belgesine uygun olup olmadığına karar verilir.

-Teşvik belgesinin verilmesi: Yatırım projesinin uygun görülmesi durumunda, yatırımcıya yatırım teşvik belgesi E-TUYS üzerinden verilir ve belgede yer alan teşviklerden yararlanmaya başlayabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu E-TUYS üzerinden yapılmaktadır.  Başvuru öncesi, e-imzaya sahip olunması gerekmektedir. Bununla birlikte, KEP Adresi temin edilmesi gerekmektedir. 

E-TUYS sisteminde ise, işlem yapabilmek için yetkilendirmenin yapılması gerekmektedir. 

Yatırım Teşvik Danışmanı olarak yetkilendirme işlemlerinde firmalarımıza yardımcı olarak yetkilendirme işlemlerinin tamamlanmasını sağlıyor, yetkilendirme alındıktan sonra ise en az karışık şekilde belge alım sürecini tamamlıyoruz.

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu hakkında daha detaylı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

bottom of page