top of page

Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları

güneş panelleri

Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımları Nedir?

Güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları, güneş enerjisini kullanarak elektrik üretmek amacıyla yapılan yatırımlardır. GES’ler, fotovoltaik (PV) veya termal güneş enerjisi sistemleri (CSP) gibi teknolojiler kullanarak güneş enerjisini toplarlar.

Fotovoltaik sistemler, güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren panellerden oluşur. Termal sistemler ise güneş enerjisini toplayan bir dizi aynayı kullanarak ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.

GES’ler, güneş enerjisinden kaynaklanan çevresel kirlilik oluşturmadığı için çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Ayrıca, güneş enerjisi sınırsız bir kaynak olduğundan, uzun vadede düşük maliyetli bir enerji kaynağıdır.

Ülkeler, GES’lerin kurulumunu teşvik etmek için teşvikler ve vergi indirimleri gibi çeşitli politikalar uygulamaktadır. GES’ler, birçok farklı ölçekte inşa edilebilir ve küçük ölçekli uygulamalar evlerde kullanılan güneş panelleri gibi olabilirken, büyük ölçekli uygulamalar megawattlarca elektrik üreten santraller olabilir.

GES Yatırımları Hangi Desteklerden Faydalanır?

Ülkemizde GES yatırımları Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında iki farklı şekilde desteklenmektedir. Bu destekler yatırımın türüne göre belirlenmektedir. Söz konusu destekleme tipleri aşağıda yer alamaktadır:

  • Lisanssız Üretim: Lisanssız üretime dayalı GES yatırımları belirli şartlar altında bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. 1., 2. ve 3. ve 4. bölgelerde 4. bölge desteklerinden faydalanılabilmektedir. 5. ve 6. bölgede ise o bölgelerin destekleri uygulanmaktadır. Ancak GES yatırımlarında faiz desteği uygulanmamaktadır. Bunun dışında, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri belirtilen bölge kriterlerine göre uygulanabilmektedir. 

  • Lisanslı Üretim: Lisanslı üretim kapsamında ise, GES yatırımları tüm bölgelerde Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda alınacak makine ve teçhizat için KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurları kullanılabilmektedir. 

GES Yatırımları İçin Özel Şartlar ve Kısıtlar Nelerdir?

GES Yatırımları Lisanslı ve Lisanssız olmak üzere iki farklı sınıfta desteklenmektedir. Lisanslı Güneş Enerjisi Santrali yatırımlarında en önemli kısıtlama yatırımın lisans alabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından konulan yatırımın en az 5MW olması gerekliliğidir. Bu kısıtı aşabilen yatırımlar alınacak kuruluş izinleri ile Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yatırım teşvik belgesi alabilirler. 

Lisanssız üretim kapsamında ise 240kW sınırı bulunmaktadır. 240kW kapasiteyi geçen ve modernizasyon cinsinde olmayan yatırımlar 4. bölge desteklerinden faydalanabilmektedir. Ancak bu şartları sağlayamayan yatırımlar ne yazık ki teşvik belgesi alamamaktadır. 240kw sınırını geçebilmek bu nedenle önemlidir. GES projesi için görüşmelere başlamadan önce mutlaka teşvik konusunda uzman kadromuzla görüşmenizi önermekteyiz. 

Rüzgar Enerjisi Santrali Yatırımları

rüzgar türbinleri

Rüzgar Enerjisi Santrali Yatırımları Nedir?

Rüzgar enerjisi santrali yatırımları, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılan santrallerin kurulması işlemidir. Bu santraller, genellikle rüzgar türbinleri veya jeneratörler kullanarak rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmektedir.

Rüzgar enerjisi, çevre dostu bir enerji kaynağıdır ve fosil yakıtların aksine yenilenebilir bir kaynaktır. Bu nedenle, rüzgar enerjisi santralleri, dünyanın pek çok yerinde artan bir şekilde kurulmaktadır.

RES yatırımları, genellikle özel şirketler veya devlet kurumları tarafından yapılır. Bu yatırımların amaçları arasında enerji arzının artırılması, enerji bağımsızlığının sağlanması, karbon emisyonlarının azaltılması ve çevre dostu enerji kaynaklarına geçişin teşvik edilmesi yer alabilir.

RES yatırımları, rüzgar enerjisi kaynaklarının bulunduğu alanlarda yapılır ve bu alanlar genellikle yüksek rüzgar hızlarına sahip olan açık arazilerdir. Bu yatırımların boyutu ve kapasitesi, kurulacak santralin büyüklüğüne ve elektrik enerjisi üretimine bağlı olarak değişebilir.

RES Yatırımları Hangi Desteklerden Faydalanır?

Ülkemizde RES yatırımları Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında iki farklı şekilde desteklenmektedir. Bu destekler yatırımın türüne göre belirlenmektedir. Söz konusu destekleme tipleri aşağıda yer alamaktadır:

  • Lisanssız Üretim: Lisanssız üretime dayalı RES yatırımları belirli şartlar altında bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. 1., 2. ve 3. ve 4. bölgelerde 4. bölge desteklerinden faydalanılabilmektedir. 5. ve 6. bölgede ise o bölgelerin destekleri uygulanmaktadır. Ancak RES yatırımlarında faiz desteği uygulanmamaktadır. Bunun dışında, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri belirtilen bölge kriterlerine göre uygulanabilmektedir. 

  • Lisanslı Üretim: Lisanslı üretim kapsamında ise, RES yatırımları tüm bölgelerde Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda alınacak makine ve teçhizat için KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurları kullanılabilmektedir. 

RES Yatırımları İçin Özel Şartlar ve Kısıtlar Nelerdir?

RES Yatırımları Lisanslı ve Lisanssız olmak üzere iki farklı sınıfta desteklenmektedir. Lisanslı Güneş Enerjisi Santrali yatırımlarında en önemli kısıtlama yatırımın lisans alabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından konulan yatırımın en az 5MW olması gerekliliğidir. Bu kısıtı aşabilen yatırımlar alınacak kuruluş izinleri ile Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yatırım teşvik belgesi alabilirler. Genel Teşvik Uygulamalarında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destekleri bulunur. 

Lisanssız üretim kapsamında ise kapasite sınırı bulunmamaktadır.  Belge alt sınırı tutarını sağlayan tüm yatırımlar 4. bölge desteklerinden faydalanabilmektedir. Ancak bu şartları sağlayamayan yatırımlar ne yazık ki teşvik belgesi alamamaktadır. RES projesi için görüşmelere başlamadan önce mutlaka teşvik konusunda uzman kadromuzla görüşmenizi önermekteyiz. 

bottom of page