top of page

Sanayi ve İmalat Yatırımları

Sanayi ve İmalat Yatırımları Teşvik Belgesi Alabilir Mi?

Sanayi ve imalat yatırımları ülkemizde önemli bir destek potansiyeline sahiptir. Bu kapsamda yatırım teşvik belgesi alabilir. Türkiye’de yürürlükte bulunan yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde sanayi ve imalat sektörü desteklenmekte olup, bazı şartlar ve  sınırlamalar çerçevesinde destekler uygulanabilmektedir.

 

Sanayi ve imalat yatırımları için yatırım teşvik belgesi almak isteyen yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, yatırımın niteliği, büyüklüğü, yeri, üretilecek ürünler, istihdam ve diğer faktörler gibi çeşitli kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda teşvik belgesi alabilirler.

Teşvik belgesi kapsamında yatırımcılara vergi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz indirimi, arazi tahsisi gibi birçok teşvik sağlanabilir. Ancak, hangi teşviklerin sağlanacağı ve ne kadar süreyle geçerli olacağı, yatırımın niteliğine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterir.

Sanayi ve İmalat Yatırımları Hangi Desteklerden Faydalanır?

Ülkemizde gerçekleştirilecek makine imalat yatırımları İstanbul ili hariç olmak üzere 1. 2. ve 3. bölgelerde 4. bölge bölgesel teşvik uygulamalarından faydalanabilmektedir. 5. ve 6. bölgelerde de bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden faydalanabilmektedir.  Yatırımların makine imalat sektörü kapsamında desteklenip desteklenemeyeceği üretilecek ürünlere bağlıdır. 

Makine sektöründeki ürünlerin üretimine yönelik olan makine imalat yatırımları bölgelerine göre 4. bölgenin KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi destelerinden faydalanabilmektedir.

5. ve 6. bölgede gerçekleştirilecek makine imalat yatırımları da bulundukları bölgenin bölgesel destekleri kapsamında yukarıda bahsedilen desteklerden faydalanabilmektedir.

Sanayi ve İmalat Yatırımları İçin Özel Şartlar ve Kısıtlar Nelerdir?

Sanayi ve imalat yatırımları için üretilecek ürünlerin mevzuatta belirtilen kodlar içerisinde bulunması gerekmektedir.  Bu ürünler arasında yer alan üretim konuları 4. bölge desteklerini almaya hak kazanacaktır. Bu yatırımlarda önemli olan husus üretilecek ürünlerdir.

Sanayi ve imalat yatırımlarında sıklıkla metal işleme makine ve teçhizatı kullanılmaktadır. Bu makine ve teçhizat ile metal ürünler de üretilebileceğinden yatırımlar kapsamında makine dışı ürünler de üretilebilmektedir. Yatırım teşvik belgesi müracaatlarında metal işleme ürünleri de üretilecek ise söz konusu yatırımlar 4. bölge destekleri alamayabilir çünkü metal işleme yatırımları daha düşük desteklerden faydalanabilmektedir. 

Bu nedenle yatırım kapsamında temin edilecek makine üretilecek ürünler titizlikle seçilmeli, gerekirse yatırımlar ayrılacak şekilde teşvik belgesi alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki makine imalat yatırımlarında makine imalatı kapsamındaki ürünler dışında başka ürünler üretilmeyeceğine dair taahhüt verilmektedir. 

bottom of page